İstanbul Gençlik ve Spor Müdürlüğü Madalyonu

56 mm-57 Gr